STIFTELSENS STYRELSE


Stiftelsen har en styrelse med tretton ledam�ter. Efter f�rslag av de politiska partierna utses ledam�terna formellt av regeringen. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet �r viktigt vid valet av ledam�ter och att ett omedelbart genomslag av politiska val inte b�r ske.  �ret efter ett riksdagsval utses ordf�randen och sex  ledam�ter.  Ordf�randen utses f�r fyra �r och ledam�terna f�r �tta �r.F�RVALTNINGSSTIFTELSEN
Helena St�lnert
Ordf�rande

F�dd 1951
Utsedd till och med 2019
Kommunikationsr�dgivare

Bostadsort: Stockholm

�vriga uppdrag:  Ordf�rande i Institutet f�r Mediestudier, styrelseledamot i Hj�rt- och Lungfonden, ledamot i SNS F�rtroender�d.

Tidigare verksamhet: vice vd och Kommunikationsdirekt�r i SSAB och SAAB AB, Ansvarig utgivare, programledare, utrikeskorrespondent f�r Aktuellt SVT. Tidigare �ven, bl.a.,          Veckans Aff�rer och Svenska Dagbladet, Styrelsen f�r Svenskar i V�rlden och Dagens Samh�lle.
OM STIFTELSEN            KONTAKT            STARTSIDAN
Birgit Friggebo
Ledamot

F�dd 1941
Utsedd till och med 2019
F.d. statsr�d

Bostadsort: Stockholm

�vriga uppdrag: Ordf. Zornsamlingarna, ledamot av Sm�lands Akademi och Vice ordf. Kyrkor�det.

Tidigare verksamhet: Olika befattningar inom privata bostadsf�retag, Bostadsminister, Kulturminister och Landsh�vding.


Hans Birger Ekstr�m
Ledamot

F�dd 1953
Utsedd till och med 2019
Kanslichef

Bostadsort: Uppsala

�vriga uppdrag: Ledamot i Riksbanksfullm�ktige och vice ordf�rande i Uppsala Konsert och Kongress.

Tidigare verksamhet: Olika befattningar inom Moderaterna.
Birgit Hansson
Ledamot

F�dd: 1946
Utsedd till och med 2023
Leg psykolog

Bostadsort: Saltsj�-Boo

�vriga uppdrag: Ordf. Kvinna till Kvinna, ledamot kommun-fullm�ktige Nacka, ledamot i styrgruppen SVIPS.

Tidigare verksamhet: Ordf. Psykologif�rbundet, Vice ordf. SACO, rektor Polish�gskolan.
Gunilla Carlsson
Ledamot

F�dd 1966
Utsedd till och med 2023
Riksdagsledamot

Bostadsort: G�teborg

�vriga uppdrag: Kulturutskottets vice ordf�rande, styrelseordf�rande Liseberg AB, ordf. Folkets Hus och Parker samt ordf�rande ABF G�teborg.

Peter Luthersson
Ledamot

F�dd 1954 
Utsedd till och med 2023
Docent

Bostadsort:  Stockholm

�vriga uppdrag:  Styrelse-ledamot Uppsala universitet, Svenska Medialen AB och de svenska historiedagarna, ledamot i F�rvaltningsr�det f�r Engelsbergs bruk och Expertkommitt�n i Kulturfonden f�r Sverige och Finland samt i Vetenskaps societeten i Lund samt Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Tidigare verksamhet:  Universitetslektor vid Lunds universitet, Kulturchef i Svenska Dagbladet och vd f�r Bokf�rlaget Atlantis AB.
Emanuel �z
Ledamot

F�dd 1979
Utsedd till och med 2023
Riksdagsledamot

Bostadsort: Stockholm

�vriga uppdrag: Integritetskommitt�n (regeringens uppdrag), advokat d

Tidigare verksamhet: Advokat
Lennart Sacr�deus
Ledamot

F�dd 1957
Utsedd till och med 2023
f.d. EU-parlamentariker

Bostadsort: Mora

�vriga uppdrag: Under uppdatering.

Tidigare verksamhet: Under uppdatering.

Karin Perers
Ledamot

F�dd 1955 
Utsedd till och med 2023
Fil.kand., skribent

Bostadsort: Fors

�vriga uppdrag: Vice ordf. kommunfullm�ktige Avesta, ledamot av styrelserna f�r Dalarnas Museum, Dalateatern, Musik i Dalarna, Lotteriinspektionen, Skogs�garf�reningen  Mellanskog, Dalarnas bygdeg�rdsdistrikt samt ledamot av kyrkom�tet.

Tidigare verksamhet: Engagemang inom folkbildning, kulturhistoriskt industriarv och samtidskonst.
Maria Diskay
Kansliansvarig och styrelsesekreterare

F�dd 1970


Cecilia Magnusson
Ledamot

F�dd 1962 
Utsedd till och med 2019
Riksdagsledamot

Bostadsort: G�teborg

�vriga uppdrag:  Ledamot i styrelserna f�r Chalmers Tekniska H�gskola och G�teborgs Hamn.  Ledamot i insynsr�det, Statens Institutionsstyrelse.
Helene Petersson
Ledamot

F�dd 1956
Utsedd till och med 2019
Rektor, Riksdagsledamot

Bostadsort: Stockaryd

�vriga uppdrag: Ledamot kommunfullm�ktige S�vsj� samt ledamot i personalansvarsn�mnden f�r Polisen och S�kerhetspolisen samt styrelseledamot i distriktsstyrelsen f�r Social-
demokraterna i J�nk�pings l�n.
Niclas Malmberg
Ledamot

F�dd 1970 
Utsedd till och med 2019
Fil.mag. Riksdagsledamot.

Bostadsort: Vattholma

�vriga uppdrag: Ledamot Presst�dsn�mnden.

Tidigare verksamhet: Journalist, Kommunalr�d.
Oscar Sj�stedt
Ledamot

F�dd 1981 
Utsedd till och med 2019
Fil.kand. Riksdagsledamot

Bostadsort: Stockholm

�vriga uppdrag: Styrelseledamot Samtid & Framtid AB, revisor Sverigedemokratisk Ungdom, revisorssuppleant Sverige-demokraterna samt ordf. i valberedningen f�r Sverige-demokraterna Stockholms stad.

Tidigare verksamhet:  Befattningar inom fond, f�rs�kring och finans.