FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
                                                        OM STIFTELSEN            STIFTELSENS STYRELSE            KONTAKT            STARTSIDAN
REMISSVAR


Förvaltningsstiftelsen avger svar på remisser och rapporter som berör programföretagen och stiftelsen.  Nedan finner du länkar till ett urval av stiftelsens remissvar.
19 september 2008:
Yttrande över Betänkandet Kontinuitet och förändring - Public serviceutredningen (SOU: 2008:64).

25 maj 2005:
Yttrande över Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst - Public serviceutredningen (SOU: 2005:01).
28 november 2012:
Yttrande över Betänkandet Nya villkor för Public-service - Public servicekommittén (SOU: 2012:59).