Copyright/webdesign 2009 - Contego Associates. All Rights Reserved.
                        OM STIFTELSEN          STIFTELSENS STYRELSE             KONTAKT
F�RVALTNINGSSTIFTELSEN
F�rvaltningsstiftelsen �r �gare av samtliga aktier i ovanst�ende programf�retag och utg�r s�ledes den svenska public-servicegruppens moderf�retag.

L�S MER OM SVENSK PUBLIC SERVICE
Efter initiativ fr�n stiftelsen har de
tre programf�retagen Sveriges Radio, SVT och UR beslutat att Svensk kod f�r bolagsstyrning skall till�mpas av f�retagen.

F�RVALTNINGSSTIFTELSENS BOLAGSSTYRNING
Stiftelsens ekonomiska redovisning ger en samlad bild av den svenska public service-verksamheten. H�r redovisas �ven  - �versiktligt - programf�retagens verksamhet.

F�RVALTNINGSSTIFTELSENS EKONOMISKA REDOVISNING
F�rvaltningsstiftelsen svarar p� remisser som r�r public service-verksamheten samt avger i �vrigt yttranden i principiellt betydelsefulla fr�gor.

REMISSVAR OCH PRINCIPIELLT VIKTIGA YTTRANDEN
F�rvaltningsstiftelsen genomf�r �rsst�mmor i programbolagen den 3 april 2017. Ledam�ter utses d� i styrelserna f�r programbolagen Sveriges Radio, SVT och UR.

PRESSMEDDELANDE - NYA LEDAM�TER