STIFTELSENS STYRELSE


Stiftelsen har en styrelse med tretton ledamöter. Efter förslag av de politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet är viktigt vid valet av ledamöter och att ett omedelbart genomslag av politiska val inte bör ske.  Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex  ledamöter.  Ordföranden utses för fyra år och ledamöterna för åtta år.FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
Helena Stålnert
Ordförande

Född 1951
Utsedd till och med 2019
Kommunikationsrådgivare

Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag:  Ordförande i Institutet för Mediestudier, styrelseledamot i tidningen Dagens Samhälle.

Tidigare verksamhet: vice vd och Kommunikationsdirektör i SSAB, vice vd och Kommun-ikationsdirektör i Saab AB och chef, utrikeskorrespondent, programledare Aktuellt SVT, styrelseledamot i Svenskar i Världen, reporter Veckans Affärer och Svenska Dagbladet.
OM STIFTELSEN            KONTAKT            STARTSIDAN
Birgit Friggebo
Ledamot

Född 1941
Utsedd till och med 2019
F.d. statsråd

Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Ordf. Zornsamlingarna, ledamot av Smålands Akademi och ledamot Strindbergsmuseet.

Tidigare verksamhet: Olika befattningar inom privata bostadsföretag, Bostadsminister, Kulturminister och Landshövding.


Mats Johansson
Vice ordförande

Född 1951
Utsedd till och med 2019
Redaktör

Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag:  Ordförande tankesmedjan Frivärld, rektor Utrikesakademin.

Tidigare verksamhet:  Riksdagsledamot, Politisk chefredaktör Svenska Dagbladet, styrelseledamot SVT och SR.
Birgit Hansson
Ledamot

Född: 1946
Utsedd till och med 2023
Leg psykolog

Bostadsort: Saltsjö-Boo

Övriga uppdrag: Ordf. Kvinna till Kvinna, Förbundsordf. Riksförbundet Balans.

Tidigare verksamhet: Ordf. Psykologiförbundet, Vice ordf. SACO, rektor Polishögskolan.
Gunilla Carlsson
Ledamot

Född 1966
Utsedd till och med 2023
Riksdagsledamot

Bostadsort: Göteborg

Övriga uppdrag: - under uppdatering

Tidigare verksamhet: - under uppdatering
Peter Luthersson
Ledamot

Född 1954 
Utsedd till och med 2023
Docent

Bostadsort:  Stockholm

Övriga uppdrag:  Styrelse-ledamot Uppsala universitet, Svenska Medialen AB och de svenska historiedagarna, ledamot i Förvaltningsrådet för Engelsbergs bruk och Expertkommittén i Kulturfonden för Sverige och Finland samt i Vetenskaps societeten i Lund samt Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Tidigare verksamhet:  Universitetslektor vid Lunds universitet, Kulturchef i Svenska Dagbladet och vd Bokförl Atlantis AB.
Emanuel Öz
Ledamot

Född 1979
Utsedd till och med 2023
Riksdagsledamot

Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: - under uppdatering d

Tidigare verksamhet: - under uppdatering
Lars Adaktusson
Ledamot

Född 1955
Utsedd till och med 2023
EU-parlamentariker

Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: - under uppdatering

Tidigare verksamhet: - under uppdatering

Karin Perers
Ledamot

Född 1955 
Utsedd till och med 2023
Fil.kand., skribent

Bostadsort: Fors

Övriga uppdrag: Vice ordf. kommunfullmäktige Avesta, ledamot av styrelserna för Dalarnas Museum, Dalateatern, Musik i Dalarna, Lotteriinspektionen, Skogsägarföreningen  Mellanskog, Dalarnas bygdegårdsdistrikt samt ledamot av kyrkomötet.

Tidigare verksamhet: Engagemang inom folkbildning, kulturhistoriskt industriarv och samtidskonst.
Yvonne Premstedt
Kanslichef och sekreterare

Född 1948

Tidigare verksamhet: Kanslichef Sveriges Radio AB
Cecilia Magnusson
Ledamot

Född 1962 
Utsedd till och med 2019
Riksdagsledamot

Bostadsort: Göteborg

Övriga uppdrag:  Ledamot i styrelserna för Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Hamn.  Ledamot i insynsrådet, Statens Institutionsstyrelse.
Helene Petersson
Ledamot

Född 1956
Utsedd till och med 2019
Rektor, Riksdagsledamot

Bostadsort: Stockaryd

Övriga uppdrag: Ledamot kommunfullmäktige Sävsjö, Presstödsnämnden, distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Jönköpings län samt riksdagens överklagande-nämnd, ersättare Fojo vid Hög-skolan i Kalmar och valprövnings-nämnden samt ordf. Unga Örnar i Jönköpings län.
Niclas Malmberg
Ledamot

Född 1970 
Utsedd till och med 2019
Fil.mag. Riksdagsledamot.

Bostadsort: Vattholma

Övriga uppdrag: Ledamot Presstödsnämnden.

Tidigare verksamhet: Journalist, Kommunalråd.
Oscar Sjöstedt
Ledamot

Född 1981 
Utsedd till och med 2019
Fil.kand. Riksdagsledamot

Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Samtid & Framtid AB, revisor Sverigedemokratisk Ungdom, revisorssuppleant Sverige-demokraterna samt ordf. i valberedningen för Sverige-demokraterna Stockholms stad.

Tidigare verksamhet:  Befattningar inom fond, försäkring och finans.