STIFTELSENS STYRELSE


Stiftelsen har en styrelse med tretton ledamöter. Efter förslag av de politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet är viktigt vid valet av ledamöter och att ett omedelbart genomslag av politiska val inte bör ske.  Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex  ledamöter.  Ordföranden utses för fyra år och ledamöterna för åtta år.FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
Ove Joanson
Ordförande

Född 1947
Utsedd till och med 2015
Journalist


Bostadsort: Stavsnäs

Övriga uppdrag: Styrelsedamot Nobel Media AB, FPG Media AB och European Cultural Parliament.  Styrelseordf. European Journalism Centre och vice ordf. Granular AB och Stiftelsen Finlandshuset.

Tidigare verksamhet: Ordf. och vd Sveriges Radio AB, vd Sveriges Riksradio AB och 20 Minutes Holding. Chef SR Dagens Eko, utrikeskorr. SR/SVT i USA, Inrikes-chef SVT Rapport samt Kulturråd Sveriges Ambassad i Washington.
OM STIFTELSEN            KONTAKT            STARTSIDAN
Birgit Friggebo
Ledamot

Född 1941
Utsedd till och med 2019
F.d. statsråd


Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Ordf. Zornsamlingarna, ledamot av Smålands Akademi och ledamot Strindbergsmuseet.

Tidigare verksamhet: Olika befattningar inom privata bostadsföretag, Bostadsminister, Kulturminister och Landshövding.


Åke Gustavsson
Vice ordförande

Född 1943
Utsedd till och med 2015
F.d. riksdagsledamot


Bostadsort: Stockholm

Tidigare verksamhet: Riksdagsledamot
(bl.a. ordf. kulturutskottet), 
ordf. Folkets Hus och Parker, ordf. Folkbildningsförbundet.
Birgit Hansson
Ledamot

Född: 1946
Utsedd till och med 2015
Leg psykolog


Bostadsort: Saltsjö-Boo

Övriga uppdrag: Ordf. Kvinna till Kvinna, Förbundsordf. Riksförbundet Balans.

Tidigare verksamhet: Ordf. Psykologiförbundet, Vice ordf. SACO, rektor Polishögskolan.
Gustaf Hoffstedt
Ledamot

Född 1974
Utsedd till och med 2015
Generalsekreterare Branschföreningen för onlinespel

Bostadsort: Uppsala

Tidigare verksamhet: Riksdagsledamot
Johnny Nilsson
Ledamot

Född 1946 
Utsedd till och med 2015Bostadsort: Bodafors

Övriga uppdrag: Ersätttare i Nässjö Affärsverksamhet AB

Tidigare verksamhet: Landstingsråd, Regionråd
Inger Strömbom
Ledamot

Född 1948
Utsedd till och med 2015
Fil.kand. Dipl.marknadsekonom


Bostadsort: Enebyberg

Övriga uppdrag: Ledamot och 2:e vice ordförande i Stockholms läns landstingsfullmäktie, Ledamot i Presstödsnämnden.

Tidigare verksamhet: Informationschef, riksdagsledamot.

Mats Johansson
Ledamot

Född 1951
Utsedd till och med 2019
Redaktör


Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Ordförande tankesmedjan Frivärld, rektor Utrikesakademin

Tidigare verksamhet: Politisk chefredaktör Svenska Dagbladet, Riksdagsledamot.

Karin Perers
Ledamot

Född 1955 
Utsedd till och med 2015
Fil.kand., skribent


Bostadsort: Fors

Övriga uppdrag: Vice ordf. kommunfullmäktige Avesta, ledamot av styrelserna för Dalarnas Museum, Dalateatern, Musik i Dalarna, Lotteriinspektionen, Skogsägarföreningen  Mellanskog, Dalarnas bygdegårdsdistrikt samt ledamot av kyrkomötet.

Tidigare verksamhet: Engagemang inom folkbildning, kulturhistoriskt industriarv och samtidskonst.
Yvonne Premstedt
Stiftelsens kanslichef

Född 1948
Tidigare kanslichef Sveriges Radio AB.
Cecilia Magnusson
Ledamot

Född 1962 
Utsedd till och med 2019
Riksdagsledamot


Bostadsort: Göteborg

Övriga uppdrag:  Ledamot i styrelserna för Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Hamn.  Ledamot i insynsrådet, Statens Institutionsstyrelse.
Helene Petersson
Ledamot

Född 1956
Utsedd till och med 2019
Rektor
Riksdagsledamot

Bostadsort: Stockaryd

Övriga uppdrag: Ledamot kommunfullmäktige Sävsjö, Presstödsnämnden, distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Jönköpings län samt riksdagens överklagandenämnd, ersättare Fojo vid Högskolan i Kalmar och valprövningsnämnden samt ordf. Unga Örnar Jönköpings län.
Niclas Malmberg
Ledamot

Född 1970 
Utsedd till och med 2019
Fil.mag. Riksdagsledamot.


Bostadsort: Vattholma

Övriga uppdrag: Ledamot Presstödsnämnden.

Tidigare verksamhet: Journalist, Kommunalråd.
Oscar Sjöstedt
Ledamot

Född 1981 
Utsedd till och med 2019
Fil.kand. Riksdagsledamot


Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Samtid & Framtid AB, revisor Sverigedemokratisk Ungdom, revisorssuppleant Sverige-demokraterna samt ordf. i valberedningen för Sverige-demokraterna Stockholms stad.

Tidigare verksamhet:  Befattningar inom fond, försäkring och finans.