STIFTELSENS STYRELSE


Stiftelsen har en styrelse med tretton ledamöter. Efter förslag av de politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet är viktigt vid valet av ledamöter och att ett omedelbart genomslag av politiska val inte bör ske.  Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex  ledamöter.  Ordföranden utses för fyra år och ledamöterna för åtta år.FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
Ove Joanson
Ordförande

Född 1947
Utsedd till och med 2015
Journalist


Bostadsort: Stavsnäs

Övriga uppdrag: Styrelsedamot Nobel Media AB, FPG Media AB och European Cultural Parliament.  Styrelseordf. European Journalism Centre och vice ordf. Granular AB och Stiftelsen Finlandshuset.

Tidigare verksamhet: Ordf. och vd Sveriges Radio AB, vd Sveriges Riksradio AB och 20 Minutes Holding. Chef SR Dagens Eko, utrikeskorr. SR/SVT i USA, Inrikes-chef SVT Rapport samt Kulturråd Sveriges Ambassad i Washington.
                                                                        OM STIFTELSEN            KONTAKT            STARTSIDAN
Birgit Friggebo
Ledamot

Född 1941
Utsedd till och med 2019
F.d. statsråd


Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Ordf. Zornsamlingarna, ledamot av Smålands Akademi och Kyrkomötet.

Tidigare verksamhet: Olika befattningar inom privata bostadsföretag 1960-1976, Bostadsminister 1976-1982, Kulturminister 1991-1994 och Landshövding 1998-2003.


Åke Gustavsson
Vice ordförande

Född 1943
Utsedd till och med 2015
F.d. riksdagsledamot


Bostadsort: Stockholm

Tidigare verksamhet: Riksdagsledamot 1969-2002
(bl.a. ordf. kulturutskottet), 
ordf. Folkets Hus och Parker 2000-2009, ordf. Folkbildningsförbundet 2002-2011.
Birgit Hansson
Ledamot

Född: 1946
Utsedd till och med 2015
Leg psykolog


Bostadsort: Saltsjö-Boo

Övriga uppdrag: Ordf. Kvinna till Kvinna, Förbundsordf. Riksförbundet Balans. ersitet, styrelseledamot Centrum för Tillämpad Etik vid Linköpings Universitet.

Tidigare verksamhet: Ordf. Psykologiförbundet 1987-2001, Vice ordf. SACO 1993-2001, rektor Polishögskolan 2001-2007.
Gustaf Hoffstedt
Ledamot

Född 1974
Utsedd till och med 2015
Riksdagsledamot sedan 2010


Bostadsort: Visby

Övriga uppdrag: Under uppdatering

Tidigare verksamhet: Under uppdatering
Johnny Nilsson
Ledamot

Född 1946 
Utsedd till och med 2015Bostadsort: Bodafors

Övriga uppdrag: Ordf. Film i Väst.

Tidigare verksamhet: Landstingsråd 1998-1999, Regionråd 1999-2010.
Inger Strömbom
Ledamot

Född 1948
Utsedd till och med 2015
Fil.kand. Dipl.marknadsekonom


Bostadsort: Enebyberg

Övriga uppdrag: Kommunfullmäktigeledamot och ledamot i Produktionsstyrelsen, Danderyds kommun, ledamot i Programberedningen för psykiatri och folkhälsa och ersättare i Presstödsnämnden.

Tidigare verksamhet: Informationschef, riksdagsledamot 1998-2002.

Mats Johansson
Ledamot

Född 1951
Utsedd till och med 2019
F.d. riksdagsledamot


Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Delegat Europarådets parlamentariska församling

Tidigare verksamhet: Politisk chefsredaktör Svenska Dagbladet, 1999-2003, Riksdagsledamot 2006 - 2014.

Karin Perers
Ledamot

Född 1955 
Utsedd till och med 2015
Fil.kand., skribent


Bostadsort: Fors

Övriga uppdrag: Vice ordf. kommunfullmäktige Avesta, ledamot av styrelserna för Dalarnas Museum, Dalateatern, Musik i Dalarna, Lotteriinspektionen, Skogsägarföreningen  Mellanskog, Dalarnas bygdegårdsdistrikt samt ledamot av kyrkomötet.

Tidigare verksamhet: Engagemang inom folkbildning, kulturhistoriskt industriarv och samtidskonst.
Yvonne Premstedt
Stiftelsens kanslichef

Född 1948
Tidigare kanslichef Sveriges Radio AB
Cecilia Magnusson
Ledamot

Född 1962 
Utsedd till och med 2019
Riksdagsledamot sedan 1998


Bostadsort: Göteborg

Övriga uppdrag:  Ledamot i styrelserna för Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Hamn.  Ledamot i insynsrådet, Statens Institutionsstyrelse.
Helene Petersson
Ledamot

Född 1956
Utsedd till och med 2019
Rektor
Riksdagsledamot sedan 2002

Bostadsort: Stockaryd

Övriga uppdrag: Ledamot kommunfullmäktige Sävsjö, Presstödsnämnden, distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Jönköpings län sam riksdagens överklagandenämnd, ersättare Fojo vid Högskolan i Kalmar och valprövningsnämnden samt ordf. Unga Örnar Jönköpings län.
Niclas Malmberg
Ledamot

Född 1970 
Utsedd till och med 2019
Fil.mag.
Riksdagsledamot sedan 2014

Bostadsort: Vattholma

Övriga uppdrag: Ledamot Presstödsnämnden.

Tidigare verksamhet: Journalist, Kommunalråd 2002-2010.
Oscar Sjöstedt
Ledamot

Född 1981 
Utsedd till och med 2019
Fil.kand.
Riksdagsledamot sedan 2014

Bostadsort: Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Samtid & Framtid AB, revisor Sverigedemokratisk Ungdom, revisorssuppleant Sverige-demokraterna samt ordf. i valberedningen för Sverige-demokraterna Stockholms stad.

Tidigare verksamhet:  Befattningar inom fond, försäkring och finans.