NY ORDFÖRANDE I SVERIGES RADIO

Förvaltningsstiftelsen har beslutat föreslå Lennart Käll till ny ordförande i Sveriges Radio. Lennart Käll är för närvarande VD för statliga Svenska Spel. Han har därutöver lång erfarenhet som vd i inom bank, försäkrings- och resebranschen.

- Jag är övertygad om att Lennart Käll kommer att bidra starkt till Sveriges Radios fortsatta utveckling. Han har lång erfarenhet av att leda stora organisationer genom de förändringar som digitaliseringen innebär. Han har också arbetat i en verksamhet reglerad av regering och riksdag, även det en tillgång som ordförande för Sveriges Radio, säger Helena Stålnert, ordförande i Förvaltningssiftelsen.

Lennart Käll har under de senaste sju åren varit VD för Svenska Spel, ett uppdrag som han på egen begäran kommer att lämna till sommaren. Innan dess har han bland annat varit VD för Wasa Kredit, Ticket Travel Group, ICA Banken, SEB Finans och Trygg Finans. Han är också vice ordförande i Länsförsäkringar Stockholm och styrelseledamot i Grönklittsgruppen.

- Sveriges Radio är ett av Sveriges starkaste varumärken, med ett högt anseende hos svenska folket och ett tydligt uppdrag. Jag är stolt över att ha fått frågan och ser nu fram mot att tillsammans med styrelsen, ledningen och alla medarbetare fortsätta utveckla och positionera Sveriges Radio, säger Lennart Käll.
Nuvarande ordföranden John Brattmyhr lämnar styrelsen efter 15 år, de senaste fyra som ordförande.
- John har i allra högsta grad bidragit till att Sveriges Radios starka utveckling. Hans insatser har betytt mycket för bolaget, säger Helena Stålnert.
- Det är med glädje jag lämnar över klubban till Lennart. Sveriges Radio är ett välskött bolag som står väl rustat för framtida utmaningar. Med 15 års perspektiv har journalistikens och radions betydelse aldrig varit så viktig som nu, säger John Brattmyhr.

Även ledamoten Anna Omstedt Lindgren har bett att få lämna styrelsen sedan hennes bolag, MedUniverse, tagit alltmer av hennes tid. Hennes efterträdare kommer att föreslås inom kort.

Ny styrelseordförande och ledamot utses formellt vid Sveriges Radios stämma den 11 april.

För ytterligare upplysningar:
Maria Diskay, kansliansvarig, Förvaltningsstiftelsen 070 570 3332

Förvaltningsstiftelsen äger samtliga aktier i de tre programbolagen SR, SVT och UR.
De tre bolagsstyrelserna har vardera åtta externa ledamöter.
Bolagsstämmor för samtliga bolag äger rum den 3 april.