Nya styrelseledamöter i Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB
Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR har beslutat utse ett antal nya ledamöter i styrelserna för Sveriges Radio
och Sveriges Television.  Dessa väljs formellt vid bolagsstämmorna den 3 april.

Ny ledamot i Sveriges Radios styrelse blir Kristina Rennerstedt, jurist och styrelseordförande i Kungliga Operan och Konstfack.
Hon ersätter Tomas Brunegård som avböjt omval.

Nya ledamöter i Sveriges Televisions styrelse blir:


En styrelsepost är tillsvidare vakant

Ledamöterna Astrid Assefa, Lars Burman och Anita Hansbo lämnar styrelsen.

För styrelsen i Utbildningsradion föreslås inga förändringar.


Frågor besvaras av Förvaltningsstiftelsens ordförande Helena Stålnert, telefon 076 - 117 41 42


Förvaltningsstiftelsen äger samtliga aktier i de tre programbolagen SR, SVT och UR.
De tre bolagsstyrelserna har vardera åtta externa ledamöter.
Bolagsstämmor för samtliga bolag äger rum den 3 april.
Pressmeddelande - 16 mars 2017