Copyright/webdesign 2009 - Contego Associates. All Rights Reserved.
                        OM STIFTELSEN          STIFTELSENS STYRELSE             KONTAKT
FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
Förvaltningsstiftelsen är ägare av samtliga aktier i ovanstående programföretag och utgör således den svenska public-servicegruppens moderföretag.

LÄS MER OM SVENSK PUBLIC SERVICE
Efter initiativ från stiftelsen har de
tre programföretagen Sveriges Radio, SVT och UR beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av företagen.

FÖRVALTNINGSSTIFTELSENS BOLAGSSTYRNING
Stiftelsens ekonomiska redovisning ger en samlad bild av den svenska public service-verksamheten. Här redovisas även  - översiktligt - programföretagens verksamhet.

FÖRVALTNINGSSTIFTELSENS EKONOMISKA REDOVISNING
Förvaltningsstiftelsen svarar på remisser som rör public service-verksamheten samt avger i övrigt yttranden i principiellt betydelsefulla frågor.

REMISSVAR OCH PRINCIPIELLT VIKTIGA YTTRANDEN
Förvaltningsstiftelsen genomför årsstämmor i programbolagen den 3 april 2017. Ledamöter utses då i styrelserna för programbolagen Sveriges Radio, SVT och UR.

PRESSMEDDELANDE - NYA LEDAMÖTER