FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
ÅRSSTÄMMOR

Årsstämmor i Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) hölls den 13 april 2015.

Metrogrundaren Monica Lindstedt tar plats i styrelsen för Sveriges Television, ordföranden i dagstidningarnas världsorganisation Tomas Brunegård går in i styrelsen för Sveriges Radio vilket även Susann Jonsson, VD för Filmpool Nord, och Folkoperans VD, Pia Kronqvist, gör. Därutöver har tre tunga akademiker rekryterats: universitetrektorerna Anita Hansbo (SVT) och Stephen Hwang (UR) samt universitetslektor Liselotte Englund (UR).

– Ägarstiftelsen utser ledamöter i dessa tre viktiga bolag enbart på professionella meriter. Vi vill med dessa nomineringar markera bolagens oberoende och skapa de bästa förutsättningar för att public service ska stå starkt i en tid som präglas av dramatiska förändringar av medialandskapet, säger ägarstiftelsens ordförande Ove Joanson.

I alla tre bolagen är hälften av ledamöterna män och hälften kvinnor.

Sveriges Radio AB
Omval av ledamöterna Åsa Bernlo, John Brattmyhr, Anna Omstedt Lindgren, Ole Mölgaard och Gunnar Wetterberg samt nyval av Tomas Brunegård, Susann Jonsson och Pia Kronqvist Verkställande direktören Cilla Benkö valdes in i styrelsen. John Brattmyhr kvarstår som styrelsens ordförande.

Tomas Brunegård är ordförande för dagstidningarnas världsorganisation WAN-IFRA. 1996 – 2012 var han koncernchef i Stampenkoncernen.
Susann Jonsson är VD för Filmpol Nord i Luleå och Pia Kronqvist är VD för Folkoperan.

Sveriges Television AB
Omval av ledamöterna Astrid Assefa, Lars Burman, Anna-Karin Celsing, Per Norman, Dag Tuvelius och Svante Weyler samt nyval av Anita Hansbo och Monica Lindstedt.
Verkställande direktören Hanna Stjärne valdes in i styrelsen. Anna-Karin Celsing kvarstår som styrelsens ordförande.

Anita Hansbo är matematiker och rektor för Högskolan i Jönköping.
Monica Lindstedt är en av grundarna av tidningen Metro och startade företaget Hemfrid, där hon idag är styrelseordförande.

Sveriges Utbildningsradio AB
Omval av ledamöterna Elisabeth Fridsäll-Emilsson, Mattias Hansson, Emanuel Levin, Lisa Lindström, Björn O. Nilsson, Anna-Britta Åkerlind, och samt nyval av Liselotte Englund och Stephen Hwang.
Verkställande direktören Erik Fichtelius valdes in i styrelsen. Lisa Lindström kvarstår som styrelsens ordförande.

Liselotte Englund är universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och Stephen Hwang är professor i teoretisk fysik och rektor för Linnéuniversitet


På programföretagens egna hemsidor finns även protokoll från årsstämmor samt årsredovisningar. www.sr.se  www.svt.se  www.ur.se

OM STIFTELSEN            STIFTELSENS STYRELSE            KONTAKT            STARTSIDAN